Giáo viên tiểu học

Không có bằng khen được xét thăng hạng chức danh giáo viên hạng I không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hạng II, công tác trong ngành Giáo dục 19 năm. Tôi không là giáo viên dạy giỏi hay là chiến sĩ thi đua, hầu như không có bằng khen. Đủ 9 năm giữ hạng (không kể thời gian tập sự), tôi có được thăng hạng chức danh nghề nghiệp không?

Điều kiện để giáo viên tiểu học cao cấp được thăng hạng II mới

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Giáo viên tiểu học cao cấp, giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) có được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mới không?

Mức lương giáo viên tiểu học dự kiến cao hơn 12 triệu đồng từ 1.7

Phương Minh |

Mức lương giáo viên tiểu học cao nhất hiện nay là 12.204.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương giáo viên tiểu học dự kiến mức cao nhất sẽ vượt 12,2 triệu đồng/tháng khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.

Hệ số lương giáo viên tiểu học trước cải cách tiền lương 1.7.2024

Hồng Nhung |

Hệ số lương giáo viên tiểu học được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT và Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Hệ số lương của giáo viên tiểu học thay đổi ra sao trong năm 2024

Thục Quyên (T/H) |

Trong năm 2024, cụ thể là từ ngày 1.7.2024, khi chính sách cải cách tiền lương 2024 được thực hiện thì hệ số lương của giáo viên tiểu học sẽ có sự khác biệt.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề và cách tính của giáo viên tiểu học

Hồng Nhung |

Mức phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên tiểu học được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Giáo viên tiểu học ủng hộ dự giờ, thăm lớp nhưng tránh tình trạng soi lỗi

trà my |

Một số giáo viên vui mừng vì bỏ quy định dự giờ, cũng có nhiều nhà giáo cho rằng cần đổi mới để hoạt động này không còn là nỗi ám ảnh với thầy cô giáo.

Cách tính lương giáo viên tiểu học trước cải cách tiền lương 2024

Hồng Nhung |

Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về cách xếp lương của các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, cụ thể như sau.

Giáo viên tiểu học muốn thăng hạng chức danh nghề nghiệp cần yêu cầu gì

TRÀ MY |

Hiện nay, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp được nhiều giáo viên quan tâm và tìm hiểu.

Quyền của giáo viên tiểu học

Hồng Nhung |

Điều 29 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về quyền của giáo viên tiểu học.

Những khoản phụ cấp của giáo viên tiểu học công lập bị bãi bỏ khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Khi cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có giáo viên tiểu học công lập) và lực lượng vũ trang sẽ bị bãi bỏ một số khoản phụ cấp.

Dự đoán sau cải cách, lương giáo viên tiểu học đạt trên 18 triệu đồng/tháng

trà my |

Nhiều giáo viên mong chờ đợt cải cách tiền lương mới, điều này sẽ giúp thầy cô có thể động lực gắn bó với nghề.

Lương cao nhất của giáo viên tiểu học hạng II hiện nay

Hồng Nhung |

Giáo viên tiểu học hạng II áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.2, có hệ số lương từ 4,0 - 6,38.

Trước cải cách tiền lương, lương giáo viên tiểu học hạng I là bao nhiêu?

Hồng Nhung |

Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 - 6,78.

Lương cao nhất của giáo viên tiểu học hạng III trước cải cách tiền lương

Hồng Nhung |

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.