Giáo viên đi B

Đoàn cựu giáo viên đi B thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 50 năm trước, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng, hơn 700 giáo viên trẻ đến từ các tỉnh thành phía Bắc đã vào địa phương (giáo viên đi B tại Quảng Trị) để xóa nạn mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục…