Giao thừa Sóng 22

Hậu minh oan từ thiện, Trấn Thành tham gia kịch Tết

DI PY |

Đúng đêm Giao thừa, Trấn Thành tiếp   tục biến hóa với vai “bố già” trong vở kịch do anh chắp bút.