Giám sát của Quốc hội

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục là điểm sáng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong giám sát. Việc này không phổ biến nhưng cũng không phải là ít và cần cá thể hóa trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan có liên quan.

Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, đưa các chính sách đi vào cuộc sống

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 17.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn ở kỳ họp 6

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Tập trung cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 9, diễn ra từ 12.9 - 15.9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đưa vấn đề nguồn lực chống dịch vào chương trình giám sát trình Quốc hội

Phạm Đông |

Trong các chuyên đề được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Kiến nghị giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống xã hội

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiến nghị tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. Cần quy định chế tài xử lý trách nhiệm dựa trên mức độ thực hiện các kiến nghị giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nghe báo cáo việc chuẩn bị giám sát trong năm 2022

Phạm Đông |

Sáng nay (27.8), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và 2 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.