giảm phát thải Carbon

Bình Dương hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh phát triển công nghiệp (29 khu và 10 cụm công nghiệp đã hoạt động) đang hướng tới xây dựng các khu công nghiệp bền vững, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dự báo quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ này

Khánh Minh |

Có một quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ này nếu thế giới không hành động nhanh chóng.

Đại dịch COVID-19 làm giảm phát thải carbon toàn cầu thấp nhất trong 15 năm

Phương Linh |

Một nghiên cứu quốc tế về phát thải carbon toàn cầu cho thấy lượng phát thải hàng ngày giảm xuống mức sâu nhất kể từ năm 2006.