Giải thưởng Rồng Vàng 2023

BEST Express nhận giải Rồng Vàng lần thứ hai liên tiếp

Hiền Ngân |

Đà Nẵng_- EST Express tiếp tục nhận giải Rồng Vàng 2023 ở hạng mục “Ứng dụng công nghệ số để tăng trưởng bền vững”, ngày 17.3.