Giải thể thao công nhân viên chức lao động thành phố Vĩnh Yên

TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Giải thể thao công nhân, viên chức, lao động

Quốc Hương |

Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) phối hợp với Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao thành phố tổ chức Giải thể thao trong công nhân viên chức lao động thành phố năm 2021.