Giải tán Hạ viện

Tuyệt chiêu quyền lực

NGẠC NGƯ |

Ở Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định giải tán Hạ viện và ấn định tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội mới trước thời hạn vào ngày 22.10 tới. Kể từ năm 1890 đến nay, đấy sẽ là lần tổng tuyển cử thứ 48 ở Nhật Bản và chỉ có 11 lần trong số 48 lần ấy là bầu cử Quốc hội đúng thời hạn, có nghĩa là nhiệm kỳ Quốc hội trọn vẹn đủ 4 năm.

Thủ tướng Shinzo Abe giải tán Hạ viện Nhật Bản

Vân Anh |

Ngày 25.9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố giải tán Hạ viện trong phiên họp bất thường ngày 28.9 tới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước hạn vào tháng 10.