Giải quyết xung đột

Điểm tranh cãi mới trong cuộc chiến taxi công nghệ

KHÁNH HOÀ |

Ngày 13.7, Bộ GTVT tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó, những quan điểm trái chiều quanh các quy định dự kiến sẽ dùng để quản lý taxi công nghệ như gắn mào taxi điện tử dường như vẫn chưa có lời kết.