Giải phóng Hà Nội

Diện mạo Hà Nội khác thế nào sau 63 năm giải phóng

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

63 năm sau giải phóng, kiến trúc của thủ đô có những đổi mới để phù hợp với xu thế. 63 năm trước, kiến trúc Hà Nội ra sao và sau chừng ấy năm, bộ mặt thủ đô có bước phát triển như thế nào? PV Báo LĐ có cuộc trao đổi với TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm – nguyên KTS trưởng Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ của ông về vấn đề này.