Giải pháp giảm ùn tắc giao thông

Giảm ùn tắc giao thông cần có giải pháp cho gốc của vấn đề

Văn Chiến |

Với trên 91% đại biểu nhất trí, tháng 7.2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quản lý phương tiện giao thông, theo đó, Hà Nội cấm xe máy tại các quận từ năm 2030. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, xe máy vẫn là phương tiện thiết yếu của người dân tại Hà Nội cũng như các đô thị lớn vì tính kinh tế, tiện lợi và sự phù hợp với điều kiện đường xá. Trong khi, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện có ở Việt Nam chưa đủ phát triển.