Giải bóng đá Vietjet SkyBoss lần thứ nhất

Khởi tranh giải bóng đá SkyBoss 2022

MINH TRIẾT |

Giải bóng đá Vietjet SkyBoss lần thứ nhất - năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại sân bóng đá Thủy Lợi.