Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (10.9), giá xăng đồng loạt tăng, mỗi lít xăng tăng 250-260 đồng, còn mỗi lít dầu tăng 320-900 đồng.