Giá vàng 14.12

Giá vàng và ngoại tệ 14.12: Vàng biến động khó lường

Minh Ánh - Quân Thắng |

Giá vàng hôm nay 14.12: Trước cuộc họp về chính sách tiền tệ của Mỹ, Anh và Châu Âu, vàng được dự báo có xu hướng tăng trung và dài hạn. Trong nước, thị trường vàng cũng có nhiều biến động.