Giá dịch vụ thoát nước

Cơ sở nào để TPHCM thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải từ năm 2022 thay cho phí bảo vệ môi trường (thu trên đơn giá nước sạch). Nhiều người dân thắc mắc cơ sở nào để TPHCM tiến hành thu và liệu có xảy ra tình trạng "phí chồng phí"?

TPHCM chính thức thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022

MINH QUÂN |

Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM năm 2022 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 bằng 30% giá nước sạch.

TPHCM đề xuất giá dịch vụ thoát nước: Người dân lo phí chồng phí?

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thu giá dịch vụ thoát nước năm 2021 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 là 35%. Trước đó, giá nước sạch ở TPHCM được điều chỉnh tăng 5-7% mỗi năm. Người dân lo lắng nếu đề án này khi triển khai sẽ gây "phí chồng phí".

Thu giá dịch vụ thoát nước, liệu nước có thoát?

Lê Thanh Phong |

Sở Xây dựng TPHCM đã có tờ trình UBND TPHCM về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 thay thế cho phí bảo vệ môi trường (thu theo sử dụng nước sạch).

Thủ tướng giao TPHCM đánh giá kỹ tác động của đề xuất thu phí thoát nước

Vương Trần - Minh Quân |

Thủ tướng giao TP.Hồ Chí Minh nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các tác động và tính khả thi của đề xuất thu phí thoát nước.

TPHCM: Người dân sắp phải trả tiền dịch vụ thoát nước

MINH QUÂN |

Giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPHCM năm 2020 được đề xuất là 1.439 đồng/m3 nước sạch và đến năm 2024 là 4.327 đồng/m3 nước sạch.