Giá đất nền tăng phi mã

Vì sao giá đất nền tăng phi mã từ Bắc vào Nam?

THÔNG CHÍ |

Từ Cần Thơ đến Nha Trang, Đà Nẵng và miền Bắc là Hà Nội, Hải Dương, giá đất nền đang tăng chóng mặt. Tại sao có hiện tượng này?