Gặp mặt đoàn đại biểu

LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuân Trường |

Chiều 21.9, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.