Găm đất

Đánh thuế cao để triệt tiêu đầu cơ “găm đất”

Cao Nguyên |

Trước tình trạng đầu cơ, găm đất hay lướt sóng, Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị đánh thuế cao với hành vi này để hạ giá bất động sản. Cùng quan điểm, các chuyên gia về thuế phân tích, để sớm chặn hiệu quả tình trạng đầu cơ đất đai, “sốt đất”  và bỏ hoang đất thì cần thiết phải sử dụng công cụ thuế một cách phù hợp.