Gầm cầu thành nơi chứa rác

Nhiều gầm cầu ở Sài Gòn bị biến thành nơi chứa rác gây ô nhiễm

M.Q |

Nhiều gầm cầu vượt ở TPHCM đã trở thành nơi chứa rác, nhếch nhác, ô nhiễm...