Flurona

Nhiễm kép COVID-19 và cúm mùa nguy hiểm ra sao giữa bối cảnh Omicron?

Bảo Châu |

Mùa đông là mùa của cúm, cùng với sự lây lan COVID-19 do sự thúc đẩy của biến thể Omicron, các chuyên gia cho rằng việc gia tăng ca nhiễm kép 2 bệnh cùng lúc chỉ là vấn đề thời gian.

Nhiễm cúm và COVID-19 cùng lúc nguy hiểm đến mức nào? 

Bảo Châu |

Ca bệnh đầu tiên nhiễm cúm và COVID-19 cùng lúc, được gọi ''flurona'', vừa được phát hiện ở Israel. Câu hỏi đặt ra là flurona nguy hiểm đến mức nào?