Flash Player

Adobe chính thức "khai tử" Flash

Tuệ Nghi (T/H) |

Bắt đầu từ năm 2015, Adobe đã yêu cầu các nhà phát triển chuyển qua HTML5 và có thông báo chính thức từ năm 2017. Đến ngày 31.12.2020, Adobe chính thức "khai tử" Flash Player và sẽ không có bất kỳ bản cập nhập nào nữa.