First News-Trí Việt

Tâm điểm 2 vụ VNG kiện TikTok và First News-Trí Việt kiện Lazada

Thế Lâm |

Công ty sách First News - Trí Việt đã chính thức công bố khởi kiện Lazada về việc bán sách giả. Trước đó, VNG cũng đã kiện TikTok đòi bồi thường 221 tỉ đồng.