Fiji

Cá mập bò cũng có "tình bạn"

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới tiết lộ, một số con cá mập bò đã thể hiện sự gắn bó đối với một số cá thể nhất định và tránh xa những cá thể khác. Điều đó có nghĩa là chúng cũng có thể phát triển "tình bạn".

Thủ đô thiên đường du lịch Fiji phong tỏa sau sự kiện siêu lây lan COVID-19

Bảo Châu |

Thủ đô Suva của quốc đảo du lịch Fiji áp đặt phong tỏa 14 ngày để ngăn chặn COVID-19 sau sự kiện siêu lây lan.

Siêu bão Yasa với sức mạnh hủy diệt sắp đổ bộ quốc đảo ở Thái Bình Dương

Phương Linh |

Quốc đảo Fiji ở Thái Bình Dương đã ban bố tình trạng thảm họa khi siêu bão Yasa với sức mạnh hủy diệt sắp đổ bộ.