EXO-SC

EXO-SC, NCT 127 sắp đến Việt Nam

HOÀI ANH |

Theo kế hoạch, EXO-SC, NCT 127 cùng nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 1 tới đây.