Ép trẻ em học quá sức

Xin đừng ép trẻ em học quá sức

PHAN NỮ LA GIANG |

Có nhiều người muốn con mình sớm thành tài, hơn chúng bạn đã “ép” con học quá sức dẫn đến trẻ em sợ học, chán học thậm chí để lại những hậu quả đau buồn.