Dưỡng sức sau sinh

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội với lao động nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến cách tính đóng bảo hiểm xã hội với lao động nghỉ dưỡng sức sau khi nghỉ thai sản.

Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh đối với lao động nữ

Phương Minh |

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản với lao động nữ một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Sức khoẻ yếu sau khi sinh thì có được nghỉ chế độ BHXH dưỡng sức 7 ngày?

Hà Anh |

Bà Lê Thị Phương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) hỏi: Tôi sinh mổ và đã đi làm. Sức khỏe của tôi chưa được tốt và sau khi đi thăm khám thì tôi được cấp giấy nghỉ hưởng BHXH 7 ngày. Xin cơ quan BHXH cho biết tôi có thể được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức cả 7 ngày theo giấy viện không?