Đường sắt đô thị số 3

Robot đã sẵn sàng khoan hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Đặng Tiến - Tô Thế |

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, robot đào hầm thứ nhất mang tên “Thần tốc” đã hoàn thiện 100% công việc lắp ráp và đang triển khai vận hành thử. Cùng với đó, chiếc máy đào hầm thứ hai có tên “Táo bạo” đang hoàn thiện lắp ráp khoảng 60% để sẵn sàng cho việc khoan hầm tuyến đường sắt đô thị số 3.