Dương Quang Tuyền

Infographic: Khá "bảnh" và những giang hồ mạng sa lưới pháp luật

Văn Thắng - Nhật Huy |

Khá "bảnh", Huấn "hoa hồng" và không ít những gã giang hồ mạng khác từng "chơi ngông" khiến dư luận bức xúc và chỉ ít thời gian sau đã sa lưới pháp luật.