Đường đến Amazon

Đường đến Amazon

Kiều Bích Hậu |

Vào năm 2011, khi đã xuất bản được bốn cuốn sách, tôi đã trộm nghĩ, rằng sách của mình bán ở thị trường trong nước khá ổn rồi. Có cách nào bán ra toàn thế giới? Tôi biết các nhà văn thế giới bán sách rộng rãi toàn cầu qua mạng Amazon. Tôi cũng ước ao đến một ngày sách của mình được bán trên kênh bán hàng online uy tín này.