đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

An Giang: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang vừa khỏi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Khởi tố đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép.