dừng xuất khẩu lao động

Công ty 3KS Nhân lực chấm dứt hoạt động xuất khẩu lao động vào tháng 8

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Công ty Cổ phần 3KS Nhân lực chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ ngày 16.8.

Doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động hết ngày 30.4

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30.4.