Dự thảo nghị định 108

2,9 triệu người dân được tăng lương hưu, trợ cấp tháng 1.2022

ANH THƯ - HÀ ANH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin: Dự kiến, cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm gần 1.052 tỉ đồng.

3 công thức tính mức lương hưu từ năm 2022 cần lưu ý

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó nêu rõ các cách tính lương hưu từ tháng 1.2022.

Tăng lương hưu từ tháng 1.2022: "Niềm vui của chúng tôi"

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin từ ngày 1.1.2022 lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội được tăng thêm 7,4%.

Mức hưởng lương hưu của người dưới 2,5 triệu đồng từ tháng 1.2022

ANH THƯ |

Bạn đọc Bùi Đạo hỏi: "Tôi là cán bộ xã về hưu năm 2007 đến nay. Tôi được lĩnh lương hưu là 1.842.000 đồng/tháng. Vậy tháng 1.2022, tôi được hưởng thế nào?".

Từ tháng 1.2022 sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Bạn đọc Nguyễn Văn Hương hỏi: Liên quan đến việc tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 7,4%, cho tôi hỏi tháng 1.2022 được lĩnh lương hưu mới chưa hay đến tháng 2.2022 mới được?

Tăng lương hưu, trợ cấp 7,4%: "Rất đáng quý"

ANH THƯ |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng chính sách tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,4% rất kịp thời.

Mức lương hưu, trợ cấp từ tháng 1.2022 sẽ được tính ra sao?

ANH THƯ |

Mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1.2022 sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12.2021 nhân 1,074.

Cách tính mức hưởng lương hưu của người dưới 2,5 triệu đồng từ 1.1.2022

ANH THƯ |

Từ ngày 1.1.2022, sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó có các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1.1.1995.