Dự thảo báo cáo chính trị

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư khoá XII tại Đại hội XIII

|

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII

Vương Trần (lược trích) |

Từ hôm nay, 20.10 đến 10.11.2020, 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ được công bố để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Đó là các văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Báo Lao Động lược trích giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

300 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

Vương Trần - Ngô Khiêm |

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-29.10 tại Hà Nội.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 13

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

TPHCM cần phấn đấu sớm trở thành thành phố công nghiệp thông minh, hiện đại

Theo Chinhphu.vn |

Với vai trò trung tâm, là đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM phải đi đầu, tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng

Bảo Hân - Đình Hải |

Qua thực tiễn và kết quả công tác, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng hoạt động tại cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn phải thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của CNLĐ

NAM DƯƠNG ghi |

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (dự thảo) đã qua 12 lần sửa đổi, cho thấy một sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của BCH.

Góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI

Hải Đăng |

Sáng 30.11 đã diễn ra buổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI trình tại ĐHCĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.