du học trong nước

Nhiều hướng mới cho du học sinh nếu bị "nghẽn" do dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường đại học quốc tế tại Việt Nam, trường đại học trong nước đã có nhiều chương trình giúp học sinh có nhu cầu du học không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch COVID-19.