Dự báo thời tiết tuần tới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 28.11.2022 - 8.12.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 20.11.2022 - 30.11.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 13.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 13.11, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 13.11: Bắc Bộ sáng sương mù mưa nhỏ vài nơi, ngày trở nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.11, miền Bắc sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Ngày trở nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ C. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 12.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 12.11, miền Bắc đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 - 23 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 12.11: Miền Bắc vẫn nắng hanh trước khi không khí lạnh về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.11, miền Bắc sáng sớm sương mù trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 30 độ C. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 11.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 11.11, miền Bắc đêm có sương mù, giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 - 23 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 11.11: Miền Bắc sáng sương mù bao phủ trời lạnh, ngày nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.11, miền Bắc sáng và đêm có sương mù, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 - 23 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 10.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 10.11, miền Bắc đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Miền Nam có mưa rào và dông vài nơi. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 9.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 9.11, miền Bắc đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

Dự báo thời tiết 9.11: Miền Bắc sáng sương mù trời rét, ngày trở nắng hanh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.11, miền Bắc sáng sớm sương mù trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 28 - 30 độ C. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 8.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 8.11, miền Bắc đêm trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Miền Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 8.11.2022 - 18.11.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết 8.11: Miền Bắc ngày nắng, đêm trở lạnh giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.11, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 21 độ C. 

Dự báo thời tiết 6.11: Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm trở rét, giảm nhiệt sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.11, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 5.11.2022 - 15.11.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết 5.11: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.11, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 27 - 29 độ C. 

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 4.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 4.11, miền Bắc đêm không mưa, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết 4.11: Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm và sáng giảm nhiệt sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.11, miền Bắc ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C. Đêm và sáng giảm nhiệt sâu với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C, trời lạnh.

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 3.11

AN AN |

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 3.11, miền Bắc đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Miền Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.