Dự báo thiên tai

Sớm hoàn thành xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, phải đổi mới, nâng cao năng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai. Chất lượng công tác dự báo là yếu tố quyết định, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai một cách chủ động, từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thành việc xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai.

Nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão, áp thấp và cảnh báo mưa lũ

Nguyễn Hà |

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2022.

Các tỉnh Bắc Bộ và ven biển ứng phó với hình thái thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Thay từ “chính xác” sang “đủ độ tin cậy” có phải hạ cấp dự báo thiên tai?

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng nói dự báo thiên tai dùng từ “chính xác” là "không chính xác", ở nước ngoài cũng chỉ dùng từ “đủ độ tin cậy”.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận công tác dự báo thiên tai còn chưa chính xác

Đức Thành - Xuân Hải |

Trong phiên giải trình, làm rõ những vấn đề thắc mắc của đại biểu Quốc hội chiều 31.10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận công tác dự báo thiên tai còn chưa chính xác.