Dự báo

Thưởng Tết năm 2023 dự báo cao hơn năm 2022

ANH THƯ |

Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12. Trước thông tin nhiều đơn vị đã công bố thưởng Tết, các chuyên gia cho rằng mức thưởng năm nay có thể cao hơn năm trước.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 1.11: Có sương mù, đêm trời rét

Khánh Linh |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày 1.11, ngày nắng, đêm không mưa, có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 31.10: Đêm, sáng sớm trời lạnh

Khánh Linh |

Thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai 31.10, nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 30.10: Có sương mù, đêm trời rét

Khánh Linh |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày 30.10, có mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm trời rét

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 29.10: Có sương mù, đêm trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày 29.10, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 28.10: Trưa chiều trời nắng, đêm trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày 28.10, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 27.10: Sáng sớm và đêm trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, sáng sớm 27.10  có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 26.10: Sáng cớm có sương mù, trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, sáng sớm 26.10 có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 26.10: Sáng sớm trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai 26.10, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 25.10: Có sương mù, ngày nắng, trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 25.10, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 24.10: Sáng sớm có sương mù, trời lạnh

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 24.10, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai 24.10

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, đêm nay (23.10) và ngày mai 24.10, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ngày và đêm 23.10

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 23.10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai 23.10

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay (22.10) và ngày mai (23.10), sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ngày và đêm 22.10

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ ngày và đêm 22.10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, có nơi trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 22.10

Minh Nguyễn |

Thời tiết Tây Bắc Bộ, đêm nay (21.10) và ngày 22.10, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ ngày và đêm 21.10

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 21.10, sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 21.10

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay (20.10) và sáng sớm mai trời rét.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ 20.10: Có nơi dưới 12 độ C

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết Tây Bắc Bộ hôm nay (20.10) sẽ có mưa rào, dông vài nơi, đêm, sáng sớm trời rét, có nơi dưới 12 độ C.

Dự báo thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 20.10: Có mưa dông, trời rét

Minh Nguyễn |

Theo dự báo, thời tiết Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai (20.10) sẽ có mưa rào, dông vài nơi, đêm, sáng sớm trời rét, có nơi dưới 12 độ C.