Dự án Samsung

Khởi động dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Nguyễn Hiền |

Ngày 28-7, Samsung Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức Lễ khởi động Dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp tỉnh Hải Dương.