dự án Quốc lộ 4B

Lạng Sơn đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Vĩnh Hoàng |

Cùng với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án nâng cấp đoạn Km18 - km80 Quốc lộ 4B, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Dự án đường gần 1.000 tỉ đồng nối chân núi Mẫu Sơn nhận nhiều tin tích cực

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.