Dự án cụm dân cư Trường Sơn

Sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn: Chuyển hồ sơ sang công an

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn sang cơ quan điều tra.

Sau 2 năm chưa có kết luận thanh tra về Dự án Cụm dân cư Trường Sơn

QUANG ĐẠI |

Đoàn thanh tra liên ngành về Dự án được thành lập từ tháng 5.2019, nhưng đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa ký kết luận thanh tra.

Nghệ An: Lúng túng xử lý sai phạm tại dự án cụm dân cư Trường Sơn

QUANG ĐẠI |

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn (tại phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) không được đấu giá quyền sử dụng đất dù là dự án thương mại, quá trình đền bù giải phóng mặt bằng phát sinh sai phạm, có dấu hiệu hình sự.