Dự án 148 Giảng Võ

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội sớm hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch số 148 Giảng Võ

T.CHÍ |

Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Xây dựng, Giao thông Vận tải, nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12.4.2017...