Đóng góp phòng chống dịch COVID-19

Công đoàn huyện Sơn Dương chia sẻ khó khăn với đoàn viên các tỉnh phía Nam

Hà Anh |

Tuyên Quang - Nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ kinh phí. 

11 cụ bà trung tâm bảo trợ xã hội góp tiền dưỡng già phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Xem tin tức thấy đội ngũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19 vất vả, 11 cụ bà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tự nguyện đóng góp vào quỹ phòng chống COVID-19. Các cụ mong muốn từ đồng tiền ít ỏi của mình góp thêm lửa để dập dịch thành công.