Động đất tại Kon Tum

Tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về nguy hiểm do động đất ở Kon Tum

Vũ Long |

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các trận động đất tại huyện Kon Pông (Kon Tum), Viện Vật lý địa cầu đề nghị thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu.