Đồng bào miền Nam

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh ủng hộ hơn 5 tỉ đồng cho vùng dịch ở miền Nam

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã khẩn trương, tích cực quyên góp tiền, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Các công đoàn ngành Hà Tĩnh ủng hộ thực phẩm cho người dân miền Nam

ÁI CHI |

Sáng 20.7, các công đoàn ngành thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển các nhu yếu phẩm mà đoàn viên, người lao động của đơn vị mình quyên góp đưa đến điểm tiếp nhận của MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh để chuyển vào ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19.