đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

Sự minh bạch, quá khứ và hiện tại

Lê Vinh |

Cứ như thể một cơn đau mãn tính, thể thao Việt Nam chào năm mới 2024 với câu chuyện mà không biết đã là lần thứ bao nhiêu, lời cảnh tỉnh được đưa ra.

Khiển trách cá nhân liên quan vụ bữa ăn 800.000 đồng của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

AN NGUYÊN |

Liên quan đến vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, Cục Thể dục Thể thao đã khiển trách, nhắc nhở các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý.

Sắp có quyết định xử lý trách nhiệm vụ việc đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

AN NGUYÊN |

Nếu không có gì thay đổi, Cục Thể dục Thể thao sẽ có quyết định xử lí trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc của đội bóng bàn trẻ quốc gia vào ngày 5.11 tới.

Yêu cầu phân tách trách nhiệm rõ ràng liên quan bữa ăn 800.000 đồng ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cùng đại diện các bên liên quan đã làm việc về công tác tập huấn, tập luyện của đội bóng bàn trẻ quốc gia.