Đối tượng được hỗ trợ

Những đối tượng nào được hỗ trợ theo chính sách mới của Công đoàn?

Kiều Vũ |

Tổng LĐLĐVN có Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15.12.2021.

Các nhóm đối tượng khó khăn ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù chính sách đã có, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng cần hỗ trợ được xác định tương đối đầy đủ. Tuy nhiên ở một số địa phương, việc chi hỗ trợ còn chậm, nhiều nơi lúng túng khiến nhiều lao động khó khăn chưa được hỗ trợ kịp thời. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương vừa có hướng dẫn, bổ sung nội dung giải quyết hỗ trợ theo Quyết định số 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Lao động giúp việc nhà bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

nam dương |

Tôi là lao động giúp việc nhà. Do lo ngại dịch COVID-19, chủ nhà không thuê làm nữa. Xin hỏi, tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tư do theo quy định của TPHCM không?