Đòi tiền chuộc 50 triệu đồng

Đưa bé trai đi chơi, chụp ảnh kề dao vào cổ đòi tiền chuộc 50 triệu đồng

HỒNG QUÂN |

Sau khi đưa bé trai đi chơi ở một số nơi, đối tượng đã kề dao sát cổ của bé rồi chụp ảnh gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc.