Đối thoại với chủ doanh nghiệp

Công đoàn cần tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động

Hà Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.