Đối thoại cởi mở

Cơ hội và động lực từ APEC-2017

TS Nguyễn Minh Phong |

Với tư cách nước thành viên chủ nhà, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các hoạt động của APEC 2017 theo chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Tâm điểm của chuỗi các sự kiện trong cả năm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 từ ngày 6-11.11 tại Đà Nẵng, với nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, Hội nghị Liên bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.