Đội SOS Đà Nẵng

Đội SOS Đà Nẵng xuyên Tết chuyển viện cho bệnh nhân khó khăn

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, các thành viên Đội SOS Đà Nẵng đã thực hiện 8 chuyến xe cứu thương 0 đồng để chuyển viện cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh thành.